Η ΕΤΑΙΡΙΑH τεχνική κατασκευαστική εταιρία TMC STIGAS SA διαγράφοντας πορεία διαρκούς ανάπτυξης την τελευταία δεκαετία και με συμμετοχή στα μεγάλα έργα που ολοκληρώθηκαν στην Ελλάδα την περίοδο 2002 -2010 βασίζει τις αρχές λειτουργίας της:

-Στην ολόπλευρη και επιστημονική γνώση του αντικείμενου .

-Στην ιδεατή αναλογία του τρίπτυχου ποιότητας ,κόστους ,συνεπείας

-Στην ειλικρίνεια απέναντι στους πελάτες της

-Στην εναρμόνιση με τους στόχους της διευρυμένης αγοράς του κλάδου των κατασκευών για τεχνολογίες αιχμής με ανταγωνιστικότητα